empty
empty
Vier zakelijk geklede dames met elkaar aan het werk.
Twee handen schuddend in close-up.

Ziekteverzuim verminderen

Het verminderen van ziekteverzuim

Volgens cijfers van het CBS fluctueert het verzuim onder werknemers sinds 2006 tussen de 3,8 en 4,2 procent. Bij een verzuimpercentage van 4% betekent dit dat werknemers van elke honderd werkdagen er gemiddeld vier niet aan het werk waren vanwege ziekte. Voor veel bedrijven loopt dat al snel in de papieren. Veel bedrijven hebben het terugdringen van ziekteverzuim dan ook hoog op de agenda staan.

Neveneffecten zieke werknemers

Naast het gemis aan productie is er nog een aantal neveneffecten van ziekteverzuim. Hierbij valt te denken aan vergaderingen die niet door kunnen gaan, werkzaamheden van collega’s die stil worden gelegd door het missen van de input van de zieke werknemer, stress bij de zieke werknemer omdat het werk zich ophoopt. Werk dat opgepakt wordt door een collega kan weer tot onvrede leiden bij de betreffende collega wat de onderlinge verhoudingen soms kan aantasten. Ziekteverzuim verminderen is dus erg belangrijk want het kent enkel verliezers.

Achterliggende oorzaken ziekteverzuim

Iedereen kan wel eens ziek worden maar de drempel om je ziek te melden is niet voor iedereen hetzelfde. Iemand die niet lekker in zijn vel zit, en/of ongemotiveerd is, zal sneller geneigd zijn zich op de maandagochtend ziek te melden wanneer hij zich niet helemaal 100% voelt. Daarom wordt een hoog ziekteverzuim ook wel gezien als een indicatie dat er meer aan de hand is dan een griepgolf. Sommige HR-managers hebben geprobeerd om werknemers te belonen als die zich minder vaak ziek melden. Dat is echter nooit een langetermijnoplossing gebleken om ziekteverzuim terug te dringen. Het is ook een makkelijke oplossing voor een mogelijk hardnekkiger probleem van verminderde motivatie of vitaliteit.

Ziekteverzuim terugdringen door gezonde voeding

Voedselkompas kan een rol spelen bij het verhogen van de vitaliteit van jouw medewerkers zodat zij in ieder geval fysiek minder vatbaar zijn voor ziekte en lusteloosheid. Wij doen dit door middel van het geven van workshops. Onze voedselexperts helpen de deelnemers in te zien wat voeding en eetpatronen doen met hun lichaam en gesteldheid. Wij geven praktische tips die ze meteen in de praktijk kunnen toepassen zowel in de bedrijfskantine als in de supermarkt. Werknemers met kennis van gezonde voeding helpen bij het terugdringen van ziekteverzuim binnen jouw organisatie. Bekijk al onze workshops op onze website.

Paprika, (halve) tomaten,
		  kommkommer en salades.