empty
empty
Vier zakelijk geklede dames met elkaar aan het werk.
Twee handen schuddend in close-up.

Duurzaam inzetbaar

Duurzame inzetbaarheid

Volgens de definitie van het Nederlands Normalisatie Instituut is duurzame inzetbaarheid het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren. Een win-win situatie voor werkgever en werknemer dus. Daarom zien we steeds meer dat bedrijven werk maken van de gezondheid van hun personeel, zowel de fysieke als mentale gezondheid. Je kunt hierbij denken aan een goed arbobeleid, betrekken van personeel bij besluitvorming, investeren in opleiding en ontwikkeling, tegengaan van stress en gezond eten en bewegen. Duurzaam inzetbaar is van belang voor werkgever en werknemer.

Duurzame inzetbaarheid door goede voeding

Bij Voedselkompas zijn wij natuurlijk al lang overtuigd van de positieve effecten van gezonde voeding en die kennis brengen wij ook graag over op uw personeel. Verandering begint altijd met kennis van zaken want als je niet weet wat je moet doen, doe je het ook niet. Via onze workshops brengen wij die kennis op een leuke en boeiende wijze over op de werknemers. Daar begint de verandering en omdat iedereen nu eenmaal elke dag moet eten, is de kennis direct in de praktijk toe te passen.

Duurzaam inzetbaar personeel leidt tot minder ziekteverzuim

Vitalere werknemers presteren niet alleen beter, gezonder eten leidt zelfs tot aantoonbaar minder ziekteverzuim. Een zieke werknemer die thuis zit is altijd een slechte zaak. Werknemers die uit plichtsbesef toch verkouden op het werk verschijnen doen waarschijnlijk meer kwaad dan goed door ook andere werknemers aan te steken. Wanneer werknemers gezonder eten, zijn ze vitaler en hebben ze een betere weerstand. Door een betere weerstand zullen zij dus minder kans hebben om ziek te worden. Duurzaam inzetbare medewerkers kunnen zich beter concentreren en leren beter. Tegenwoordig verlangen wij van werknemers dat zij hun kennis voortdurend bijspijkeren zodat ze zich kunnen aanpassen aan de immer veranderende markt. Gezonde voeding kan daar een steentje aan bijdragen. In de workshops van Voedselkompas leren wij uw werknemers alles over gezonde voeding!

Paprika, (halve) tomaten,
		  kommkommer en salades.